PaikallissäännötPAIKALLISSÄÄNNÖT

Noudatamme Suomen Golfliiton paikallissääntöjä Kentällä on voimassa Suomen Golfliiton paikallissäännöt, jotka ovat voimassa kaikilla kentillä Suomessa. (Irtokivet hiekkaesteessä, Kastelulaitteiden kannet ja muut haitat viheriön läheisyydessä, Mittapaalut ja -merkit kentällä, Sähköjohdot kentällä). Nämä paikallissäännöt on nähtävissä klubin ilmoitustaululla ja caddiemasterilla. Lisäykset ja muutokset paikallissääntöihin ilmoitetaan ilmoitustaululla ja 1. tiillä.

Tiet

Kentällä olevista hiekka- ja kestopäällysteteistä voi vapautua säännön 24-2 (kiinteä haitta) mukaan.

Tuetut ja/tai merkatut puut sekä istutusalueet

Kaikki tuetut ja/tai merkityt puut, istutusalueet (pensaat, perennaistutukset jne.) ja katajat ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielletty. Jos ne häiritsevät lyöntiasentoa tai mailan aiottua heilahdusrataa, on pelaajan vapauduttava niistä rangaistuksetta kiinteän haitan säännön 24-2b(i) mukaisesti lähimpään vapauttavaan paikkaan.

Työkoneiden jäljet ja korjausalueet

Selvät kenttähenkilökunnan työn alla olevat kaivannot ja työkoneiden jäljet ovat korjausaluetta, josta saa vapautua ilman rangaistusta lähimpään vapauttavaan paikkaan.

Elektroniset mittalaitteet

Elektronisten etäisyysmittalaitteiden käyttö on sallittua, kunhan niiden käytöllä ei viivytetä peliä. Tuulta tai korkeuseroa mittaavien laitteiden käyttö on kuitenkin kielletty.

Lisäykset ja muutokset paikallissääntöihin ilmoitetaan ilmoitustaululla ja 1. tiillä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muista, että korjausalueelta vapauduttaessa lähin vapauttava paikka on lähin paikka (ei lähempänä lippua), jossa vapaudutaan olosuhteesta, josta vapautusta haetaan. Se ei välttämättä ole pelattava paikka, vaan voi olla esim. puska tai kivikko ja usein se on metsän eikä väylän puolella. Tarkista, ennenkuin otat vapautuksen, kannattaako sitä tehdä! Jos olet nostanut pallon repairista, et voi enää palata sinne lyömään.