Osakkaaksi

Oy Kotojärvi Golf Ab

Kotojärvi Golf on vuonna 1999 perustettu osakepohjainen golfkenttä. Osakkeita on vielä myynnissä perustajaosakkailla sekä vapailla markkinoilla. Perustajaosakkaiden osakkeita välitetään golfyhtiön toimiston kautta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se siten jaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön tuottama voitto käytetään kentän ja sen oheistoimintojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Yhtiö omistaa kentän maa-alueet rakennuksineen, rakennelmineen sekä siellä olevat koneet ja laitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa 18 reikäistä Puistokenttää sekä harjoitusalueita. Golf yhtiö omistaa 100 %:sti Kiinteistö Oy Kotojärven Golfklubin, joka omistaa klubitalon alakerran sekä sen tontista puolet. Näiden lisäksi yhtiön käytössä on vuokrattuna 9 reikäinen Rantakenttä (Pay & Play) ja Kotojärven Kartanotallin hallitilat sekä sosiaalitilat.

Osakesarjat

Osakkeita yhteensä 1850 kpl (sisältää 600 kpl osakkeita , jotka oikeuttavat pelaamaan yhtiön golfkentillä sen jälkeen kun yhtiön kolmas golfkenttä, väylät 19 - 27 on valmis)

B-osake, (800 – 1150 kpl), 1 nimetty pelioikeus TAI 25 pelimerkkiä, yksi voi liittyä Kotojärven kartanogolf ry:n jäseneksi

C-osake, (100 – 800 kpl), kolme C-osaketta yhdessä tuottaa 3 nimettyä pelioikeutta TAI kukin nimetty pelioikeus on vaihdettavissa 25 pelimerkkiin TAI 2 nimettyä pelioikeutta on vaihdettavissa 1 nimeämättömäksi pelioikeudeksi ja 1 nimetyksi pelioikeudeksi TAI 2 nimettyä pelioikeutta on vaihdettavissa 1 nimeämättömäksi pelioikeudeksi ja 25 pelimerkiksi. Kolme C-osaketta on vaihdettavissa hallituksen päätöksellä kolmeksi B-osakkeeksi. Kolme voi liittyä KJKG ry:n jäseniksi.

D-osake, 100 kpl, 1 nimetty arkipelioikeus TAI 12 pelimerkkiä. Arkipelioikeus / arkipelimerkit oikeuttavat varaamaan aikoja maanantaista perjantaihin ennen klo 14 lähtöjä. Muina aikoina ja viikonloppuisin arkipelioikeuden haltija maksaa puolet kulloinkin voimassa olevasta green feestä. Yksi voi liittyä KJKG ry:n jäseneksi.

Osakkeen verotuksellinen matemaattinen arvo/ tuloverotus (verovuosi 2013) on (598) 777,356 €

Osakkeen vertailuarvo (verovuosi 2013) on (599) 777,360 €

Osakkaan edut

SGKY etukortti 30,00. Pelaat SGKY:n kolmellakymmenellä etukorttikentällä kolme kierrosta - 50 %. 

Lisätietoja http://www.sgky.fi/.

Osakkaan varausoikeus Puistokentälle jopa 30 pv ennen aiottua peliaikaa.

Green fee osakkaille ja heidän vieraileen samassa lähdössä:
Hinnaston mukaiset alennukset
  
Rantakenttä on osakkaille maksuton.
Osakkaan vieraalle hinnaton mukaiset alennukset.
   

Lisäksi:

Golfauton vuokra 20,00 (norm. 30,00)

Simulaattori / h 15,00 (norm. 25,00)
Simulaattori / 10 h kortti 120,00 (norm. 200,00)

Sisäharjoittelu 0,00 (norm. 5,00) 
  
  
Osakkaan velvollisuudet

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta. Vastike on määrätty kultakin B- ja C-osakkeelta samansuuruiseksi, joten 3 kpl C-osakeita maksaa kolme vastiketta. D-osakkeen vastike on puolet B-osakkeen vastikkeesta.

Osakkeenomistaja on myös velvollinen maksamaan osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Osakkeenomistaja voi maksaa velkaosuutensa kerralla pois, hallituksen määräämänä aikana TAI maksaa rahoitusvastiketta. Tällä hetkellä osakkeissa voi olla kahta eri rahoitusvastiketta, mikäli niitä ei ole maksettu velattomiksi.

Ohje osakekauppa ja –muuntoon

Vapailla markkinoilla on monta eri myyntikanavaa. Ehkä käytetyin on http://www.golfpiste.com/ –sivujen Pörssi. Ostaessasi osaketta vapailta markkinoilta voit tiedustella osakkeen velkoja ja käyttöä toimistosta.

Osakekaupasta tehdään kauppakirja. Kaupan jälkeen tulee maksaa varainsiirtovero ja leimauttaa Verovirastossa Ilmoitus varainsiirtoverosta. Ohjeita näistä löytyy http://www.vero.fi/ –sivuilta. Tämän jälkeen osake rekisteröidään osakerekisteriin. Tarvitset mukaan: kauppakirjan, osakekirjan ja verottajan leimaaman Ilmoituksen varainsiirtoverosta. Kun kaupan osapuolena on yritys tarvitaan myös kaupparekisteriote, josta selviää kaupan osapuolena olevan yrityksen allekirjoitusoikeus. Kannattaa soittaa etukäteen ja sopia rekisteröintiaika toimistoon.